• Vakarų g. 33 D, 71431, Gelgaudiškis, Šakių raj., Lietuva

Ceny detaliczne

Lp. Nazwa Symbol Objętość (m3) Waga (kg) Cena za szt. bez VAT (EUR)  
1. Płyty utwardzające zbocza P 5-5 0,019 45 6,98
P 5-5-1 0,024 55 9,08
P 5-10 0,036 87 13,29
P 10-10 0,096 230 29,68
P 15-10 0,108 259 39,09
P 20-16 0,314 750 85,64
PKU30-15 0,414 1000 175,84
PKU30-20 0,560 1350 235,20
PR-0,5 0,18 440 61,31
2. Opaska kołnierzowa PA-4 0,041 97 21,09
3. Płyty pod przystanki autobusowe P 20 0,16 385 52,64
P 20 A 0,16 385 52,64
P 25 0,20 480 86,24
P20-ISP 0,16 385 88,48
P20-ISP-A 0,16 385 99,68
P20-ISP+VED 0,16 385 99,68
P20-ISP+VED-D 0,16 385 99,68
4. Pojemnik na śmieci (gazon) 0,072 173 38,92
5. Słupki ogrodzeniowe S-20 0,021 50 10,33
S-24 0,025 62 12,90
S-18 0,02 49 8,85
PS-3 0,011 33 8,11
PS-3-30 0,026 61 14,74
PST-30 0,06 140 28,38
ST-24 0,091 210 36,12
K-1 0,0048 11 3,68
TS-30 0,04 124 19,16
OST-30 0,042 101 26,62
6. Słupek graniczny 0,013 32 12,81
7. Znacznik kabla 0,013 32 9,41
KŽ-d  (dažytas) 0,013 32 12,66
8. Słupki malowane RAIN KŽ-14 0,015 37 13,62
S-24R 0,025 62 20,71
KMP 0,038 90 27,25
9. Słupek sieci gazowej 0,016 40 12,01
10. Słupki sieci podziemnych S 0,038 92 18,44
11. Słupki do przedziałów leśnych KS 0,038 92 18,44
12. Panele ogrodzeniowe CP25.4.06 0,063 150 65,74
CP25.3.06 0,044 105 45,92
CP29.3.06 0,051 123 53,22
13. Elementy studzienek
13.1 Kręgi studzienne KS 7-2,5F 0,045 110 17,19
KS 7-6F 0,107 260 23,52
KS 7-9F 0,162 390 30,16
KS 7-12F 0,217 520 50,40
KS 10-3F 0,08 190 19,98
KS 10-6F 0,16 390 37,31
KS 10-9F 0,24 590 51,58
KS 10-12F 0,32 790 65,91
KS 15-3F 0,13 320 30,99
KS 15-6F 0,26 650 66,01
KS 15-9F 0,4 980 79,80
KS 15-12F 0,53 1310 100,58
KS 20-3F 0,17 400 80,64
KS 20-6F 0,35 830 94,72
KS 20-9F 0,52 1260 129,75
KS 20-12F 0,70 1680 244,96
KS 30-7,5F 0,86 2110 421,69
KS 30-10F 1,16 2830 454,13
13.2 Pierścienie wyrównujące KS 5-0,5 0,0068 16 5,03
KS 6-0,5 0,015 35 9,41
KS 7-0,5F 0,0088 22 5,68
KS 7-0,75F 0,0134 33 8,24
KS 7-1F 0,018 44 10,38
KS 7-1,25F 0,023 55 12,38
KS 7-1,5F 0,027 66 13,83
KS 7-1,75F 0,032 75 14,92
KS 7-2F 0,036 85 16,54
KE 6,7-1 0,022 54 12,33
13.3 Dennice Ž 4-7-0,65 DU 0,071 174 41,24
KS 7-6FD 0,161 386 41,44
KS 7-9FD 0,218 520 47,03
KS 7-12FD 0,272 650 68,32
KS 10-6FD 0,28 685 61,90
KS 10-9FD 0,38 930 84,01
KS 10-12FD 0,44 1043 98,38
KS 15-6FD 0,52 1280 122,42
KS 15-9FD 0,66 1620 155,38
KS 15-12FD 0,79 1872 176,15
KS 20-6FD 0,802 1920 232,29
KS 20-9FD 0,979 2350 289,02
KS 20-12FD 1,156 2780 433,57
13.4 Pokrywy studzienek ŠD 7-5F 0,033 80 17,90
ŠD 7F 0,021 50 13,46
ŠD 7F-2 0,035 85 26,25
PP10F-2 0,118 250 36,33
1PP15F-2 0,28 690 88,23
1PP20F 0,55 1350 122,94
1PP20F-2 0,55 1350 148,24
DA30-07-1,5F 1,36 3400 578,36
DA30-07-2,2F 1,75 4200 681,18
DA30-10-2,2F 1,66 4000 746,07
Pokrywy studzienek z dwoma otworami DA15-07.05-2.2F 0,36 890 114,70
DA20-07.07-2.2F 0,67 1646 192,71
13.5 Dna studzienek PN 10F 0,165 400 37,96
PN 15F 0,377 920 82,06
PN 20F 0,589 1430 157,81
DU30-1,9F 1,810 4450 567,66
14. Wpusty uliczne FŽ-5 0,137 330 48,82
FD-9 0,060 150 22,38
FTD-9 0,039 95 12,01
15. Płyta mocująca wpusty uliczne TP-1 0,021 50 8,43
16. Koryta odpływowe L-1 0,015 37 12,49
LU-2.3 0,026 62 14,59
LU-4 0,069 170 28,55
L4-15 0,1 235 40,22
17. Bloczki fundamentowe
17.1 Fundamenty słupów oświetleniowych PAS-3 0,12 288 51,90
17.2 Fundament pod sygnalizację świetlną ŠP-10 0,314 750 305,56
ŠP-11 0,41 960 398,98
Rama pod fundament ŠP-11 ŠP-11 14 48,65
17.3 Bloczki fundamentowe betonowe B9.6.3 0,146 345 12,31
B12.6.3 0,203 490 16,46
B24.6.3 0,406 975 30,14
B9.6.4 0,195 460 15,81
B12.6.4 0,2715 650 21,18
B24.6.4 0,543 1300 39,79
17.4 Bloczki pod fundamenty reklamowe RP 1,74 4100 259,04
18. Nadproża
18.1 Nadproża nienośne 8PB 10-1 0,011 26 6,72
8PB 13-1 0,014 33 8,51
8PB 16-1 0,017 40 10,21
8PB 17-2 0,018 42 11,41
8PB 19-3 0,021 49 13,82
9PB 22-3 0,05 118 32,52
9PB 25-3 0,056 132 36,89
9PB 26-4 0,059 139 38,86
9PB 29-4 0,065 153 42,78
9PB 30-4 0,068 160 44,73
9PB 18-8 0,041 96 25,26
9PB 21-8 0,047 110 28,95
9PB 25-8 0,056 132 34,50
9PB 27-8 0,062 146 38,21
18.2 Nadproża nośne 9PB 13-37 0,029 68 21,06
9PB 16-37 0,035 82 25,48
9PB 18-37 0,041 96 29,85
MU-20 0,045 113 32,76
2SR 22-37 0,05 125 36,40
10PB 18-27 0,086 202 62,61
10PB 21-27 0,098 230 71,34
2SR 24-37 0,114 285 83,01
10PB 25-27 0,117 275 85,18
10PB 27-27 0,129 303 93,91
10PB 25-37 0,117 275 85,18
MU-28 0,1332 330 85,12
MU-30 0,141 353 141,12
19. Elementy dla gospodarstw hodowlanych
19.1 Ruszta betonowe dla ferm bydlęcych KG18-3 0,067 157 30,02
KG19-3 0,071 167 31,95
KG20-3 0,074 174 33,34
KG21-3 0,078 183 35,01
KG22-3 0,081 190 35,29
KG23-3 0,084 197 35,85
KG24-3 0,088 207 37,51
KG25-3 0,091 214 38,63
KG26-3 0,095 223 38,91
KG27-3 0,098 230 39,16
KG28-3 0,102 240 39,46
KG29-3 0,105 247 39,70
KG30-3 0,108 257 40,85
19.2 Ruszta betonowe dla ferm trzody chlewnej PG18-3 0,037 87 21,12
PG19-3 0,039 92 22,33
PG20-3 0,041 96 22,69
PG21-3 0,045 106 23,34
PG22-3 0,048 113 24,18
PG23-3 0,051 120 25,84
PG24-3 0,052 122 26,58
PG25-3 0,063 148 27,23
PG26-3 0,067 157 29,46
PG27-3 0,07 165 30,84
PG28-3 0,082 193 31,12
PG29-3 0,086 202 33,90
PG30-3 0,09 212 36,40
19.3 Przegrody betonowe dla ferm trzody chlewnej T13-7 0,054 127 20,01
19.4 Płyty do silosów ziemnych P 30-12S 0,34 810 91,84
P 30-12K 0,34 810 105,25
SP-2S 0,89 2200 616,00
SP-2K 0,89 2200 686,55
20. Elementy funkcjonalne otoczenias
20.1 Krawężniki uliczne GB 100.15.30 100 6,36
Krawężniki uliczne (lewy, prawy) GB 100.15(30-22) 89 6,86
GB 100.15(22-30) 89 6,86
Krawężniki uliczne (najazdowe) GB 100.15.22 75 5,62
Krawężniki uliczne (łukowe) GB 78.15.30 (1) 79 6,61
GB 78.15.30 (3) 79 6,61
GB 78.15.30 (5) 79 6,61
GB 78.15.30 (8) 79 6,61
GB 78.15.30 (15) 79 6,61
20.2 Krawężniki pasów zieleni JB 100.5.20 23 1,82
JB 100.8.20 40 2,36
20.3 Płytki chodnikowe ŠP ,,PLAZ” M-6 11,11 133 8,93
ŠP ,,PLAZ” C-7 7,11 167 10,83
ŠP ,,PLAZ” D-7 4 168 10,83
20.4 Korytka ściekowe LE 0.35-7-F200 10 2,49
LE 20.20.8 6,3 2,01
LE 30.50.18 37 5,90
LE5-24 68 7,60
LE2-8 7 2,07
LE2-10 8,85 2,12
20.5 Kostka brukowa GT ,,PRIZMA” 5 50 113 7,44
GT ,,PRIZMA” 6 50 135 8,93
GT ,,PRIZMA” 7 50 180 10,33
GT ,,PRIZMA” 8 50 185 11,90
GT “Sigma” 6 34,72 139 8,93
GT “Sigma” 8 34,72 187 11,90

Uwaga:

F – symbol oznacza, że elementy studzienek są wpustowe;

D – symbol oznacza dennicę.

Pokrywy studzienek są wzmocnione.