• ul. Taikos g. 76a, 71-430, Gelgaudiškis, Šakių raj., Litwa

Ceny detaliczne

Lp. Nazwa Symbol Objętość (m3) Waga (kg) Cena za szt. bez VAT (EUR)  
1. Płyty utwardzające zbocza P 5-5 0,019 45 6,23
P 5-5-1 0,024 55 8,11
P 5-10 0,036 87 11,87
P 10-10 0,096 230 26,50
P 15-10 0,108 259 34,90
P 20-16 0,314 750 76,46
PKU30-15 0,414 1000 157,00
PKU30-20 0,560 1350 210,00
PR-0,5 0,18 440 54,74
2. Opaska kołnierzowa PA-4 0,041 97 18,83
3. Płyty pod przystanki autobusowe P 20 0,16 400 47,00
P 20 A 0,16 400 47,00
P 25 0,20 480 77,00
P20-ISP 0,16 385 79,00
P20-ISP-A 0,16 385 89,00
P20-ISP+VED 0,16 385 89,00
P20-ISP+VED-D 0,16 385 89,00
4. Pojemnik na śmieci (gazon) 0,072 173 34,75
5. Słupki ogrodzeniowe S-20 0,021 50 9,22
S-24 0,036 59 11,52
S-18 0,02 49 7,90
PS-3 0,011 33 7,24
PS-3-30 0,026 61 13,16
PST-30 0,06 140 25,34
ST-24 0,091 210 32,25
K-1 0,0048 11 3,29
TS-30 0,04 124 17,11
OST-30 0,042 101 23,77
6. Słupek graniczny 0,013 32 11,44
7. Znacznik kabla 0,013 32 8,40
KŽ-d  (dažytas) 0,013 32 11,30
8. Słupki malowane RAIN KŽ-14 0,015 37 12,16
S-24R 0,025 62 18,49
KMP 0,038 90 24,33
9. Słupek sieci gazowej 0,016 40 10,72
10. Słupki sieci podziemnych S 0,038 92 16,46
11. Słupki do przedziałów leśnych KS 0,038 92 16,46
12. Panele ogrodzeniowe CP25.4.06 0,063 150 58,70
CP25.3.06 0,044 105 41,00
CP29.3.06 0,051 123 47,52
13. Elementy studzienek
13.1 Kręgi studzienne KS 7-2,5F 0,045 110 15,35
KS 7-6F 0,107 260 21,00
KS 7-9F 0,162 390 26,93
KS 7-12F 0,217 520 45,00
KS 10-3F 0,08 190 17,84
KS 10-6F 0,16 390 33,31
KS 10-9F 0,24 590 46,05
KS 10-12F 0,32 790 58,85
KS 15-3F 0,13 320 27,67
KS 15-6F 0,26 650 58,94
KS 15-9F 0,4 980 71,25
KS 15-12F 0,53 1310 89,80
KS 20-3F 0,17 400 72,00
KS 20-6F 0,35 830 84,57
KS 20-9F 0,52 1260 115,85
KS 20-12F 0,70 1680 218,71
KS 30-7,5F 0,86 2110 376,51
KS 30-10F 1,16 2830 405,47
13.2 Pierścienie wyrównujące KS 5-0,5 0,0068 16 4,49
KS 6-0,5 0,015 35 8,40
KS 7-0,5F 0,0088 22 5,07
KS 7-0,75F 0,0134 33 7,36
KS 7-1F 0,018 44 9,27
KS 7-1,25F 0,023 55 11,05
KS 7-1,5F 0,027 66 12,35
KS 7-1,75F 0,032 75 13,32
KS 7-2F 0,036 85 14,77
KE 6,7-1 0,022 54 11,01
13.3 Dennice Ž 4-7-0,65 DU 0,071 174 36,82
KS 7-6FD 0,161 386 37,00
KS 7-9FD 0,218 520 41,99
KS 7-12FD 0,272 650 61,00
KS 10-6FD 0,28 685 55,27
KS 10-9FD 0,38 930 75,01
KS 10-12FD 0,44 1043 87,84
KS 15-6FD 0,52 1280 109,30
KS 15-9FD 0,66 1620 138,73
KS 15-12FD 0,79 1872 157,28
KS 20-6FD 0,802 1920 207,40
KS 20-9FD 0,979 2350 258,05
KS 20-12FD 1,156 2780 387,12
13.4 Pokrywy studzienek ŠD 7-5F 0,033 81 15,98
ŠD 7F 0,022 52 12,02
ŠD 7F-2 0,055 129 23,44
PP10F-2 0,118 250 32,44
1PP15F-2 0,28 690 78,78
1PP20F 0,55 1350 109,77
1PP20F-2 0,55 1350 132,36
DA30-07-1,5F 1,36 3400 516,39
DA30-07-2,2F 1,75 4200 608,20
DA30-10-2,2F 1,66 4000 666,13
Pokrywy studzienek z dwoma otworami DA15-07.05-2.2F 0,36 890 102,41
DA20-07.07-2.2F 0,67 1646 172,06
13.5 Dna studzienek PN 10F 0,165 400 33,89
PN 15F 0,377 920 73,27
PN 20F 0,589 1430 140,90
DU30-1,9F 1,810 4450 506,84
14. Wpusty uliczne FŽ-5 0,137 330 43,59
FD-9 0,060 150 19,98
FTD-9 0,039 95 10,72
15. Płyta mocująca wpusty uliczne TP-1 0,021 50 7,53
16. Koryta odpływowe L-1 0,015 37 11,15
LU-2.3 0,026 62 13,03
LU-4 0,069 170 25,49
L4-15 0,1 235 35,91
17. Bloczki fundamentowe
17.1 Fundamenty słupów oświetleniowych PAS-3 0,12 288 46,34
17.2 Fundament pod sygnalizację świetlną ŠP-10 0,314 750 272,82
ŠP-11 0,41 960 356,23
Rama pod fundament ŠP-11 ŠP-11 14 43,44
17.3 Bloczki fundamentowe betonowe B9.6.3 0,146 345 10,99
B12.6.3 0,203 490 14,70
B24.6.3 0,406 975 26,91
B9.6.4 0,195 460 14,12
B12.6.4 0,2715 650 18,91
B24.6.4 0,543 1300 35,53
17.4 Bloczki pod fundamenty reklamowe RP 1,74 4100 231,29
18. Nadproża
18.1 Nadproża nienośne 8PB 10-1 0,011 26 6,00
8PB 13-1 0,014 33 7,60
8PB 16-1 0,017 40 9,12
8PB 17-2 0,018 42 10,19
8PB 19-3 0,021 49 12,34
9PB 22-3 0,05 118 29,04
9PB 25-3 0,056 132 32,94
9PB 26-4 0,059 139 34,70
9PB 29-4 0,065 153 38,20
9PB 30-4 0,068 160 39,94
9PB 18-8 0,041 96 22,55
9PB 21-8 0,047 110 25,85
9PB 25-8 0,056 132 30,80
9PB 27-8 0,062 146 34,12
18.2 Nadproża nośne 9PB 13-37 0,029 68 18,80
9PB 16-37 0,035 82 22,75
9PB 18-37 0,041 96 26,65
MU-20 0,045 113 29,25
2SR 22-37 0,05 125 32,50
10PB 18-27 0,086 202 55,90
10PB 21-27 0,098 230 63,70
2SR 24-37 0,114 285 74,12
10PB 25-27 0,117 275 76,05
10PB 27-27 0,129 303 83,85
10PB 25-37 0,117 275 76,05
MU-28 0,1332 330 76,00
MU-30 0,141 353 126,00
19. Elementy dla gospodarstw hodowlanych
19.1 Ruszta betonowe dla ferm bydlęcych KG18-3 0,067 157 26,80
KG19-3 0,071 167 28,53
KG20-3 0,074 174 29,77
KG21-3 0,078 183 31,26
KG22-3 0,081 190 31,51
KG23-3 0,084 197 32,01
KG24-3 0,088 207 33,49
KG25-3 0,091 214 34,49
KG26-3 0,095 223 34,74
KG27-3 0,098 230 34,96
KG28-3 0,102 240 35,23
KG29-3 0,105 247 35,45
KG30-3 0,108 257 36,47
19.2 Ruszta betonowe dla ferm trzody chlewnej PG18-3 0,037 87 18,86
PG19-3 0,039 92 19,94
PG20-3 0,041 96 20,26
PG21-3 0,045 106 20,84
PG22-3 0,048 113 21,59
PG23-3 0,051 120 23,07
PG24-3 0,052 122 23,73
PG25-3 0,063 148 24,31
PG26-3 0,067 157 26,30
PG27-3 0,07 165 27,54
PG28-3 0,082 193 27,79
PG29-3 0,086 202 30,27
PG30-3 0,09 212 32,50
19.3 Przegrody betonowe dla ferm trzody chlewnej T13-7 0,054 127 17,87
19.4 Płyty do silosów ziemnych P 30-12S 0,34 810 82,00
P 30-12K 0,34 810 93,97
SP-2S 0,89 2200 550,00
SP-2K 0,89 2200 612,99
20. Elementy funkcjonalne otoczenias
20.1 Krawężniki uliczne GB 100.15.30 100 6,12
Krawężniki uliczne (lewy, prawy) GB 100.15(30-22) 89 6,37
GB 100.15(22-30) 89 6,37
Krawężniki uliczne (najazdowe) GB 100.15.22 75 5,37
Krawężniki uliczne (łukowe) GB 78.15.30 (1) 79 6,12
GB 78.15.30 (3) 79 6,12
GB 78.15.30 (5) 79 6,12
GB 78.15.30 (8) 79 6,12
GB 78.15.30 (15) 79 6,12
20.2 Krawężniki pasów zieleni JB 100.5.20 23 1,43
JB 100.8.20 40 1,82
JB ,,KANT” 6,7 2,12
20.3 Płytki chodnikowe ŠP ,,PLAZ” M-6 11,11 12 8,51
ŠP ,,PLAZ” C-7 7,11 23,5 10,33
ŠP ,,PLAZ” D-7 4 42 10,33
20.4 Korytka ściekowe LE 0.35-7-F200 10 2,22
LE 20.20.8 6,3 2,01
LE 30.50.18 37 5,21
LE5-24 68 7,02
LE2-8 7 2,07
LE2-10 8.85 2,12
20.5 Kostka brukowa GT ,,PRIZMA” 5 50 2,26 5,77
GT ,,PRIZMA” 6 50 2,7 7,16
GT ,,PRIZMA” 7 50 3,6 8,27
GT ,,PRIZMA” 8 50 3,7 9,34
GT “Sigma” 6 37,4 4,0 8,51
GT “Sigma” 8 37,4 5,38 11,41

Uwaga:

F – symbol oznacza, że elementy studzienek są wpustowe;

D – symbol oznacza dennicę.

Pokrywy studzienek są wzmocnione.