• Vakarų g. 33 D, 71431, Gelgaudiškis, Šakių raj., Lietuva

Ceny detaliczne

Lp. Nazwa Symbol Objętość (m3) Waga (kg) Cena za szt. bez VAT (EUR)  
1. Płyty utwardzające zbocza P 5-5 0,019 45 7,82
P 5-5-1 0,024 55 10,17
P 5-10 0,036 87 14,88
P 10-10 0,097 235 33,24
P 15-10 0,108 259 43,78
P 20-16 0,314 750 95,92
PKU30-15 0,414 1000 196,94
PKU30-20 0,560 1350 263,42
PR-0,5 0,18 440 68,67
1.1 Blok utwardzający zbocza AT-1 0,39 950 76,29
1.2 Wodne ścianki oporowe T-4 0,058 140 30,55
T-6 0,07 163 36,88
T-8 0,124 300 65,33
T-10 0,14 340 73,76
2. Opaska kołnierzowa PA-4 0,041 97 23,62
PA-6 0,085 205 54,88
3. Płyty pod przystanki autobusowe P20-ISP-A-ISO 0,16 385 111,64
P20-ISP-AK-ISO 0,16 385 111,64
P20-ISP-AD-ISO 0,16 385 111,64
P20-ISP-D-ISO 0,16 385 111,64
P20-ISP-K-ISO 0,16 385 111,64
P20-ISP+VED-ISO 0,16 385 125,44
P20 0,16 385 58,96
P20A 0,16 385 58,96
P25 0,20 480 96,59
P20-ISP 0,16 385 99,10
P20-ISP-A 0,16 385 111,64
P20-ISP+VED 0,16 385 111,64
P20-ISP+VED-D 0,16 385 125,44
4. Pojemnik na śmieci (gazon) 0,072 173 43,59
5. Słupki ogrodzeniowe S-20 0,021 50 11,57
S-24 0,025 62 14,45
S-18 0,02 49 9,91
PS-3 0,011 33 9,08
PS-3-30 0,026 61 16,51
PST-30 0,06 140 31,79
ST-24 0,091 210 40,45
ST26.14.10 0,042 100 30,11
K-1 0,0048 11 4,12
TS-30 0,04 124 21,46
OST-30 0,042 101 29,81
6. Słupek graniczny 0,013 32 14,35
7. Znacznik kabla 0,013 32 10,54
KŽ-d  (dažytas) 0,013 32 14,18
8. Słupki malowane RAIN KŽ-14 0,015 37 15,25
S-24R 0,025 62 23,20
KMP 0,038 90 30,52
9. Słupek sieci gazowej 0,016 40 13,45
10. Słupki sieci podziemnych S 0,038 92 20,65
11. Słupki do przedziałów leśnych KS 0,038 92 20,65
12. Panele ogrodzeniowe CP25.4.06 0,063 150 73,63
CP25.3.06 0,044 105 51,43
CP29.3.06 0,051 123 59,61
CP25.6.06 0,089 215 88,48
13. Elementy studzienek
13.1 Kręgi studzienne KS 7-2,5F 0,045 110 19,25
KS 7-3F 0,054 130 23,52
KS 7-6F 0,107 260 26,34
KS 7-9F 0,162 390 33,78
KS 7-12F 0,217 520 56,45
KS 10-3F 0,08 190 22,38
KS 10-6F 0,16 390 41,79
KS 10-9F 0,24 590 57,77
KS 10-12F 0,32 790 73,82
KS 15-3F 0,13 320 34,71
KS 15-6F 0,26 650 73,93
KS 15-9F 0,4 980 89,38
KS 15-12F 0,53 1310 112,65
KS 20-3F 0,17 400 90,32
KS 20-6F 0,35 830 106,09
KS 20-9F 0,52 1260 145,32
KS 20-12F 0,70 1680 274,36
KS 30-7,5F 0,86 2110 472,29
KS 30-10F 1,16 2830 508,63
13.2 Pierścienie wyrównujące KS 5-0,5 0,0068 16 5,63
KS 6-0,5 0,015 35 10,54
KS 7-0,5F 0,0088 22 6,36
KS 7-0,75F 0,0134 33 9,23
KS 7-1F 0,018 44 11,63
KS 7-1,25F 0,023 56 13,87
KS 7-1,5F 0,027 66 15,49
KS 7-1,75F 0,032 75 16,71
KS 7-2F 0,036 85 18,52
KE 6,7-1 0,022 54 13,81
13.3 Dennice Ž 4-7-0,65 DU 0,071 174 46,19
KS 7-6FD 0,163 390 46,41
KS 7-9FD 0,218 520 52,67
KS 7-12FD 0,272 650 76,52
KS 10-6FD 0,28 685 69,33
KS 10-9FD 0,38 930 94,09
KS 10-12FD 0,44 1043 110,19
KS 15-6FD 0,52 1280 137,11
KS 15-9FD 0,66 1620 174,03
KS 15-12FD 0,79 1872 197,29
KS 20-6FD 0,802 1920 260,16
KS 20-9FD 0,979 2350 323,70
KS 20-12FD 1,156 2780 485,60
13.4 Pokrywy studzienek ŠD 7-5F 0,033 80 20,05
ŠD 7F 0,021 50 15,08
ŠD 7F-2 0,035 85 29,40
PP10F-2 0,118 290 40,69
1PP15F-2 0,28 690 98,82
1PP20F 0,55 1350 137,69
1PP20F-2 0,55 1350 166,03
DA30-07-1,5F 1,36 3400 647,76
DA30-07-2,2F 1,75 4200 762,92
DA30-10-2,2F 1,66 3984 835,60
Pokrywy studzienek z dwoma otworami DA15-07.05-2.2F 0,36 890 128,46
DA20-07.07-2.2F 0,67 1646 215,84
DA30-07.07-2.2F 1,66 3984 835,60
13.5 Dna studzienek PN 10F 0,165 400 42,52
PN 15F 0,377 920 91,91
PN 20F 0,589 1430 176,75
DU30-1,9F 1,810 4450 635,78
13.6 Płyty redukcyjne ŠD3-1,25 0,006 14,5 8,15
ŠD4-2 0,011 27 16,31
14. Wpusty uliczne FŽ-5 0,137 330 54,68
FD-9 0,060 150 25,07
FTD-9 0,039 95 13,45
15. Płyta mocująca wpusty uliczne TP-1 0,021 50 9,44
16. Koryta odpływowe L-1 0,015 37 13,99
LU-2.3 0,026 62 16,34
LU-4 0,069 170 31,98
L4-15 0,1 235 45,05
17. Bloczki fundamentowe
17.1 Fundamenty słupów oświetleniowych PAS-3 0,12 288 58,13
17.2 Fundament pod sygnalizację świetlną ŠP-10 0,314 750 342,23
ŠP-11 0,41 960 446,86
Rama pod fundament ŠP-11 ŠP-11 14 54,49
17.3 Bloczki fundamentowe betonowe B9.6.3 0,146 345 13,79
B12.6.3 0,203 490 18,44
B24.6.3 0,406 975 33,76
B9.6.4 0,195 460 17,71
B12.6.4 0,2715 650 23,72
B24.6.4 0,543 1300 44,56
17.4 Bloczki pod fundamenty reklamowe RP 1,74 4100 290,12
18. Nadproża
18.1 Nadproża nienośne 8PB 10-1 0,011 26 7,53
8PB 13-1 0,014 33 9,53
8PB 16-1 0,017 40 11,44
8PB 17-2 0,018 42 12,78
8PB 19-3 0,021 49 15,48
9PB 22-3 0,05 118 36,42
9PB 25-3 0,056 132 41,32
9PB 26-4 0,059 139 43,52
9PB 29-4 0,065 153 47,91
9PB 30-4 0,068 160 50,10
9PB 18-8 0,041 96 28,29
9PB 21-8 0,047 110 32,42
9PB 25-8 0,056 132 38,64
9PB 27-8 0,062 146 42,80
18.2 Nadproża nośne 9PB 13-37 0,029 68 23,59
9PB 16-37 0,035 82 28,54
9PB 18-37 0,041 96 33,43
MU-20 0,045 113 36,69
2SR 22-37 0,05 125 40,77
10PB 18-27 0,086 202 70,12
10PB 21-27 0,098 230 79,90
2SR 24-37 0,114 285 92,97
10PB 25-27 0,117 275 95,40
10PB 27-27 0,129 303 105,18
10PB 25-37 0,117 275 95,40
MU-28 0,1332 330 95,33
MU-30 0,141 353 158,05
19. Elementy dla gospodarstw hodowlanych
19.1 Ruszta betonowe dla ferm bydlęcych KG18-3 0,067 157 33,62
KG19-3 0,071 167 35,78
KG20-3 0,074 174 37,34
KG21-3 0,078 183 39,21
KG22-3 0,081 190 39,52
KG23-3 0,084 197 40,15
KG24-3 0,088 207 42,01
KG25-3 0,091 214 43,27
KG26-3 0,095 223 43,58
KG27-3 0,098 230 43,86
KG28-3 0,102 240 44,20
KG29-3 0,105 247 44,46
KG30-3 0,108 257 45,75
19.2 Ruszta betonowe dla ferm trzody chlewnej PG18-3 0,037 87 23,65
PG19-3 0,039 92 25,01
PG20-3 0,041 96 25,41
PG21-3 0,045 106 26,14
PG22-3 0,048 113 27,08
PG23-3 0,051 120 28,94
PG24-3 0,052 122 29,77
PG25-3 0,063 148 30,50
PG26-3 0,067 157 33,00
PG27-3 0,07 165 34,54
PG28-3 0,082 193 34,85
PG29-3 0,086 202 37,97
PG30-3 0,09 212 40,77
19.3 Przegrody betonowe dla ferm trzody chlewnej T13-7 0,054 127 22,41
19.4 Płyty do silosów ziemnych P 30-12S 0,34 810 132,83
P 30-12K 0,34 810 148,13
SP-2S 0,89 2200 455,75
SP-2K 0,89 2200 510,82
20. Elementy funkcjonalne otoczenias
20.1 Krawężniki uliczne GB 100.15.30 100 7,12
Krawężniki uliczne (lewy, prawy) GB 100.15(30-22) 89 7,68
GB 100.15(22-30) 89 7,68
Krawężniki uliczne (najazdowe) GB 100.15.22 75 6,29
Krawężniki uliczne (łukowe) GB 78.15.30 (1) 79 7,40
GB 78.15.30 (3) 79 7,40
GB 78.15.30 (5) 79 7,40
GB 78.15.30 (8) 79 7,40
GB 78.15.30 (15) 79 7,40
20.2 Krawężniki pasów zieleni JB 100.5.20 23 2,04
JB 100.8.20 40 2,64
20.3 Płytki chodnikowe ŠP ,,PLAZ” M-6 11,11 133 10,00
ŠP ,,PLAZ” C-7 7,11 167 12,13
ŠP ,,PLAZ” D-7 4 168 12,13
20.4 Korytka ściekowe LE 0.35-7-F200 10 2,79
LE 20.20.8 6,3 2,25
LE 30.50.18 37 6,61
LE5-24 68 8,51
LE2-8 7 2,32
LE2-10 8,85 2,37
20.5 Kostka brukowa GT ,,PRIZMA” 5 50 113 8,33
GT ,,PRIZMA” 6 50 135 10,00
GT ,,PRIZMA” 7 50 180 11,57
GT ,,PRIZMA” 8 50 185 13,33
GT “Sigma” 6 34,72 139 10,00
GT “Sigma” 8 34,72 187 13,33
21. Elementy do budowy infrastruktury elektrycznej i energetycznej
21.1 Płyty ochronne kabli elektrycznych AP10-2 0,016 38 13,80
21.2 Korytka do kabli elektrycznych L20.10 0,11 265 59,85
L20.5 0,064 155 45,07
21.3 Pokrywy do korytek kabli elektrycznych P10.5 0,029 71 21,87
21.4 Wsporniki poziome BPL10.2 0,011 26 6,90
BPL5.2 0,0055 13 5,64

Uwaga:

F – symbol oznacza, że elementy studzienek są wpustowe;

D – symbol oznacza dennicę.

Pokrywy studzienek są wzmocnione.