• Vakarų g. 33 D, 71431, Gelgaudiškis, Šakių raj., Lietuva

Ceny detaliczne

Lp. Nazwa Symbol Objętość (m3) Waga (kg) Cena za szt. bez VAT (EUR)  
1. Płyty utwardzające zbocza P 5-5 0,019 45 12,05
P 5-5-1 0,024 55 15,67
P 5-10 0,036 87 22,93
P 10-10 0,097 235 51,22
P 15-10 0,108 259 67,45
P 20-16 0,314 750 147,79
PKU30-15 0,414 1000 303,44
PKU30-20 0,560 1350 405,89
PR-0,5 0,18 440 105,80
1.1 Blok utwardzający zbocza AT-1 0,39 950 117,55
1.2 Wodne ścianki oporowe T-4 0,058 140 47,08
T-6 0,07 163 56,83
T-8 0,124 300 100,66
T-10 0,14 340 113,65
2. Opaska kołnierzowa PA-4 0,041 97 36,40
PA-6 0,085 205 84,56
3. Płyty pod przystanki autobusowe P20-ISP-A-ISO 0,16 385 172,02
P20-ISP-AK-ISO 0,16 385 172,02
P20-ISP-AD-ISO 0,16 385 172,02
P20-ISP-D-ISO 0,16 385 172,02
P20-ISP-K-ISO 0,16 385 172,02
P20-ISP+VED-ISO 0,16 385 193,27
P20 0,16 385 90,84
P20A 0,16 385 90,84
P25 0,20 480 148,82
P20-ISP 0,16 385 152,69
P20-ISP-A 0,16 385 172,02
P20-ISP+VED 0,16 385 172,02
P20-ISP+VED-D 0,16 385 193,27
4. Pojemnik na śmieci (gazon) 0,072 173 67,16
5. Słupki ogrodzeniowe S-20 0,021 50 17,83
S-24 0,025 62 22,26
S-18 0,02 49 15,28
PS-3 0,011 33 13,99
PS-3-30 0,026 61 25,44
PST-30 0,06 140 48,97
ST-24 0,091 210 62,33
ST26.14.10 0,042 100 46,39
K-1 0,0048 11 6,35
TS-30 0,04 124 33,06
OST-30 0,042 101 45,94
6. Słupek graniczny 0,013 32 22,10
7. Znacznik kabla 0,013 32 16,24
KŽ-d  (dažytas) 0,013 32 21,85
8. Słupki malowane RAIN KŽ-14 0,015 37 23,51
S-24R 0,025 62 35,74
KMP 0,038 90 47,03
9. Słupek sieci gazowej 0,016 40 20,72
10. Słupki sieci podziemnych S 0,038 92 31,82
11. Słupki do przedziałów leśnych KS 0,038 92 31,82
12. Panele ogrodzeniowe CP25.4.06 0,063 150 113,45
CP25.3.06 0,044 105 79,25
CP29.3.06 0,051 123 91,84
CP25.6.06 0,089 215 136,33
13. Elementy studzienek
13.1 Kręgi studzienne KS 7-2,5F 0,045 110 29,66
KS 7-3F 0,054 130 36,24
KS 7-6F 0,107 260 40,58
KS 7-9F 0,162 390 52,04
KS 7-12F 0,217 520 86,98
KS 10-3F 0,08 190 34,48
KS 10-6F 0,16 390 64,38
KS 10-9F 0,24 590 89,02
KS 10-12F 0,32 790 113,74
KS 15-3F 0,13 320 53,48
KS 15-6F 0,26 650 113,92
KS 15-9F 0,4 980 137,71
KS 15-12F 0,53 1310 173,57
KS 20-3F 0,17 400 139,16
KS 20-6F 0,35 830 163,45
KS 20-9F 0,52 1260 223,91
KS 20-12F 0,70 1680 422,72
KS 30-7,5F 0,86 2110 727,70
KS 30-10F 1,16 2830 783,70
13.2 Pierścienie wyrównujące KS 5-0,5 0,0068 16 8,68
KS 6-0,5 0,015 35 16,24
KS 7-0,5F 0,0088 22 9,80
KS 7-0,75F 0,0134 33 14,22
KS 7-1F 0,018 44 17,92
KS 7-1,25F 0,023 56 21,36
KS 7-1,5F 0,027 66 23,87
KS 7-1,75F 0,032 75 25,75
KS 7-2F 0,036 85 28,55
KE 6,7-1 0,022 54 21,28
13.3 Dennice Ž 4-7-0,65 DU 0,071 174 71,17
KS 7-6FD 0,163 390 71,51
KS 7-9FD 0,218 520 81,16
KS 7-12FD 0,272 650 117,90
KS 10-6FD 0,28 685 106,82
KS 10-9FD 0,38 930 144,97
KS 10-12FD 0,44 1043 169,78
KS 15-6FD 0,52 1280 211,26
KS 15-9FD 0,66 1620 268,14
KS 15-12FD 0,79 1872 303,98
KS 20-6FD 0,802 1920 400,86
KS 20-9FD 0,979 2350 498,76
KS 20-12FD 1,156 2780 748,21
13.4 Pokrywy studzienek ŠD 7-5F 0,033 80 30,89
ŠD 7F 0,021 50 23,23
ŠD 7F-2 0,035 85 45,30
PP10F-2 0,118 290 62,70
1PP15F-2 0,28 690 152,26
1PP20F 0,55 1350 255,82
1PP20F-2 0,55 1350 255,82
DA30-07-2,2F 1,75 4200 1175,51
DA30-10-2,2F 1,66 3984 1287,49
Pokrywy studzienek z dwoma otworami DA15-07.05-2.2F 0,36 890 197,94
DA20-07.07-2.2F 0,67 1646 332,56
DA30-07.07-2.2F 1,66 3984 1287,49
13.5 Dna studzienek PN 10F 0,165 400 65,51
PN 15F 0,377 920 141,61
PN 20F 0,589 1430 272,33
DU30-1,9F 1,810 4450 979,61
13.6 Płyty redukcyjne ŠD3-1,25 0,006 14,5 12,56
ŠD4-2 0,011 27 25,13
14. Wpusty uliczne FŽ-5 0,137 330 84,25
FD-9 0,060 150 38,62
FTD-9 0,039 95 20,72
15. Płyta mocująca wpusty uliczne TP-1 0,021 50 14,54
16. Koryta odpływowe L-1 0,015 37 21,55
LU-2.3 0,026 62 25,18
LU-4 0,069 170 49,27
17. Bloczki fundamentowe
17.1 Fundamenty słupów oświetleniowych PAS-3 0,12 288 89,57
17.2 Fundament pod sygnalizację świetlną ŠP-10 0,314 750 527,30
ŠP-11 0,41 960 688,52
Rama pod fundament ŠP-11 ŠP-11 14 83,95
17.3 Bloczki fundamentowe betonowe B9.6.3 0,146 345 21,24
B12.6.3 0,203 490 28,40
B24.6.3 0,406 975 52,01
B9.6.4 0,195 460 27,29
B12.6.4 0,2715 650 36,55
B24.6.4 0,543 1300 68,66
17.4 Bloczki pod fundamenty reklamowe RP 1,74 4100 447,02
18. Nadproża
18.1 Nadproża nienośne 8PB 10-1 0,011 26 11,59
8PB 13-1 0,014 33 14,69
8PB 16-1 0,017 40 17,62
8PB 17-2 0,018 42 19,69
8PB 19-3 0,021 49 23,84
9PB 22-3 0,05 118 56,12
9PB 25-3 0,056 132 63,66
9PB 26-4 0,059 139 67,06
9PB 29-4 0,065 153 73,82
9PB 30-4 0,068 160 77,20
9PB 18-8 0,041 96 43,60
9PB 21-8 0,047 110 49,96
9PB 25-8 0,056 132 59,53
9PB 27-8 0,062 146 65,94
18.2 Nadproża nośne 9PB 13-37 0,029 68 36,35
9PB 16-37 0,035 82 43,97
9PB 18-37 0,041 96 51,52
MU-20 0,045 113 56,53
SR 22-37 0,05 125 62,82
10PB 18-27 0,086 202 108,05
10PB 21-27 0,098 230 123,11
2SR 24-37 0,114 285 143,26
10PB 25-27 0,117 275 147,00
10PB 27-27 0,129 303 162,06
10PB 25-37 0,117 275 147,00
MU-28 0,1332 330 146,89
MU-30 0,141 353 243,53
19. Elementy dla gospodarstw hodowlanych
19.1 Ruszta betonowe dla ferm bydlęcych KG18-3 0,067 157 51,80
KG19-3 0,071 167 55,14
KG20-3 0,074 174 57,54
KG21-3 0,078 183 60,42
KG22-3 0,081 190 60,90
KG23-3 0,084 197 61,87
KG24-3 0,088 207 64,73
KG25-3 0,091 214 66,66
KG26-3 0,095 223 67,15
KG27-3 0,098 230 67,58
KG28-3 0,102 240 68,10
KG29-3 0,105 247 68,51
KG30-3 0,108 257 70,50
19.2 Ruszta betonowe dla ferm trzody chlewnej PG18-3 0,037 87 36,44
PG19-3 0,039 92 38,53
PG20-3 0,041 96 39,16
PG21-3 0,045 106 40,27
PG22-3 0,048 113 41,72
PG23-3 0,051 120 44,59
PG24-3 0,052 122 45,86
PG25-3 0,063 148 46,99
PG26-3 0,067 157 50,84
PG27-3 0,07 165 53,22
PG28-3 0,082 193 53,70
PG29-3 0,086 202 58,50
PG30-3 0,09 212 62,82
19.3 Przegrody betonowe dla ferm trzody chlewnej T13-7 0,054 127 34,54
19.4 Płyty do silosów ziemnych P 30-12S 0,34 810 204,67
P 30-12K 0,34 810 228,24
SP-2S 0,89 2200 702,22
SP-2K 0,89 2200 787,07
20. Elementy funkcjonalne otoczenias
20.1 Krawężniki uliczne GB 100.15.30 100 6,15
Krawężniki uliczne (lewy, prawy) GB 100.15(30-22) 89 6,47
GB 100.15(22-30) 89 6,47
Krawężniki uliczne (najazdowe) GB 100.15.22 75 5,26
Krawężniki uliczne (łukowe) GB 78.15.30 (1) 79 6,01
GB 78.15.30 (3) 79 6,01
GB 78.15.30 (5) 79 6,01
GB 78.15.30 (8) 79 6,01
GB 78.15.30 (15) 79 6,01
20.2 Krawężniki pasów zieleni JB 100.5.20 23 1,68
JB 100.8.20 40 2,31
20.3 Płytki chodnikowe ŠP ,,PLAZ” M-6 11,11 133 8,54
ŠP ,,PLAZ” C-7 7,11 167 10,53
ŠP ,,PLAZ” D-7 4 168 10,54
20.4 Korytka ściekowe LE 20.20.8 6,3 3,47
LE 30.50.18 37 10,18
LE5-24 68 9,50
LE2-8 7 1,16
LE2-10 8,85 1,65
20.5 Kostka brukowa GT ,,PRIZMA” 5 50 113 8,51
GT ,,PRIZMA” 6 50 135 8,54
GT ,,PRIZMA” 7 50 180 9,73
GT ,,PRIZMA” 8 50 185 11,51
GT “Sigma” 6 34,72 139 8,54
GT “Sigma” 8 34,72 187 11,51
21. Elementy do budowy infrastruktury elektrycznej i energetycznej
21.1 Płyty ochronne kabli elektrycznych AP10-2 0,016 38 21,26
21.2 Korytka do kabli elektrycznych L20.10 0,11 265 92,22
L20.5 0,064 155 69,44
21.3 Pokrywy do korytek kabli elektrycznych P10.5 0,029 71 33,70
21.4 Wsporniki poziome BPL10.2 0,011 26 10,63
BPL5.2 0,0055 13 8,70

Uwaga:

F – symbol oznacza, że elementy studzienek są wpustowe;

D – symbol oznacza dennicę.

Pokrywy studzienek są wzmocnione.