ISO 9001-14001 sertifikatas Gelgaudiškio gelžbetonis

2017 metais rugsėjo 28 d. įmonėje UAB „Gelgaudiškio gelžbetonis“ buvo atliktas sertifikavimas pagal ISO 9001 ir ISO 14001 standartų reikalavimus.

Pagal ISO 9001:2015 Kokybės vadybos sistemos standartus, UAB „Gelgaudiškio gelžbetonyje“ buvo įdiegta kokybės vadybos sistema. Tik dalis aukšto lygio vadybą praktikuojančių įmonių gali pagrįstai įvardinti, jog veikia ir dirba pagal visame pasaulyje pripažintus tarptautinius ISO 9001 standartų reikalavimus.

Sertifikatas įrodo, jog UAB „Gelgaudiškio gelžbetonis“ įsipareigoja siekti aukštos vadybos kokybės ir klientų pasitenkinimo bei vadovaujasi pagrindiniais kokybės vadybos principais:
– Orientavimasis į vartotoją
– Lyderystė
– Darbuotojų įtraukimas
– Procesinis požiūris
– Sisteminis požiūris į vadybą
– Nuolatinis gerinimas
– Faktais pagrįstų sprendimų priėmimas
– Abipusiai naudingi santykiai su tiekėjais.

Pagal ISO 14001:2015, Aplinkosaugos vadybos sistemos standartus, UAB „Gelgaudiškio gelžbetonis“ prisiima įsipareigojimus aplinkos apsaugos srityje. Įmonė prisideda prie užsibrėžtų aplinkosaugos tikslų bei darnaus vystymosi koncepcijos įgyvendinimo tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu.